Proces dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia za poniesione szkody - tak materialne jak i niematerialne - powinien przebiegać w sposób jasny, prosty i klarowny. Wysokość świadczeń powinna być ustalana obiektywnie, a ich wypłata powinna następować w ustawowo ustalonych terminach.

napisz do nas!
Szczegóły
Opłata wstępna brak
System rozliczenia prowizja
Koszt od 20%
Reprezentowanie na etapie sądowym tak

Odszkodowania PZU nie działają w taki sposób

Niestety praktyka pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Poszkodowany, często jeszcze zmagający się uszczerbkami na zdrowiu i stratami finansowymi spowodowanymi nieszczęśliwym wypadkiem, musi stawać przed bezduszną machiną biurokratyczną i nie tyle dochodzić, co walczyć o przysługujące mu prawa i należne pieniądze.

Nie inaczej wypłacanie odszkodowań wygląda w przypadku największej z polskich firm ubezpieczeniowych jaką jest PZU SA.

Proces likwidacji szkód

Podejście do klienta – osoby poszkodowanej - w dziale likwidacji szkód tego ubezpieczyciela nie uległo jeszcze "restrukturyzacji". Nadal niestety przypomina to z czasów, kiedy odszkodowania PZU (wtedy jeszcze bez "SA") wypłacało, gdy było państwowym monopolistą.

Umarzanie spraw - nieuzasadnione odmowy, wypłacanie zaniżonych odszkodowań przez PZU(często nawet o połowę lub więcej), nie branie pod uwagę indywidualnych okoliczności wpływających na wysokość zadośćuczynienia czy niedotrzymywanie terminów i zasłanianie się „polityką firmy”, to praktyki będące na porządku dziennym firm ubezpieczeniowych, spotykane nagminnie również w PZU SA.

Zaufaj specjalistom

W gronie naszego zespołu znajdują się osoby pracujące wcześniej w firmach ubezpieczeniowych przy likwidacji szkód. Stąd też nasze doświadczenie i dokładna znajomość metodyki pracy oraz procedur zakładów ubezpieczeniowych.

Zapraszamy do kontaktu osoby poszkodowane. Działamy kompleksowo i nie angażujemy naszych Klientów w kontakt z ubezpieczycielem.

Gwarantujemy bezpłatną konsultację wstępną, a wynagrodzenie pobieramy w systemie prowizyjnym od uzyskanych świadczeń - zadośćuczynienia i odszkodowania.

zgłoś szkodę!