Co nas wyróżnia?

Pobieramy wynagrodzenie prowizyjne w wysokości już od 20% wyegzekwowanych świadczeń, co jest najniższą stawką na rynku w skali ogólnopolskiej. Jako jedyni w sposób jasny i uczciwy przedstawiamy wysokość naszego wynagrodzenia, nie ukrywając go do momentu spotkania z Klientem w celu podpisania umowy.

Obsługujemy osoby zamieszkałe na terenie całej Polski i Europy. Nie ma dla nas znaczenia, czy wypadek miał miejsce w kraju czy też poza jego granicami.

Dochodzimy roszczeń od firm ubezpieczeniowych i innych podmiotów (w tym przedsiębiorstw i osób prywatnych) oraz instytucji państwowych (w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Reprezentujemy Poszkodowanych na drodze polubownej oraz sądowej.

Prowadzimy postępowanie stawiając zawsze na pierwszym miejscu interes i zadowolenie Klienta. Nie zawieramy niekorzystnych ugód, nie rezygnujemy w przypadku oporu strony przeciwnej. Zawsze prowadzimy każdą sprawę od początku do końca.