ubezpieczyciel nie odpowiada

Kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada

Jedną z najczęściej stosowanych przez ubezpieczycieli metod służących zniechęcaniu Poszkodowanych do dochodzenia należnych im roszczeń jest zwyczajne ignorowanie – brak odpowiedzi na pisma, maile, telefony. …

Więcej

kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty

Artykuł 447 kodeksu cywilnego daje możliwość zamiany świadczenia rentowego na jednorazową wypłatę pewnej sumy pieniędzy, z reguły określanej jako wartość renty za kolejnych np. 20 …

Więcej

rachunki

Dlaczego warto zbierać rachunki?

Polskie prawo nie uzależnia wypłaty odszkodowania z tytułu kosztów leczenia od przedstawienia paragonów, faktur czy innych dowodów zakupu. Oczywiście, trzeba w jakiś sposób to udowodnić, …

Więcej

ugoda

Zanim podpiszesz ugodę

Zakłady ubezpieczeń często dążą do jak najszybszego zawarcia z poszkodowanym tzw. ugody, czyli umowy na mocy ubezpieczyciel wypłaca określoną kwotę, a poszkodowany przyjmuje ją jako …

Więcej