Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności rolników umożliwia każdej osobie poszkodowanej w związku z działalnością gospodarstwa rolnego uzyskanie odszkodowania. Ubezpieczenie obejmuje nie tylko wypadki związane bezpośrednio z pracą na roli, ale wszystkie zdarzenia do których doszło na terenie gospodarstwa lub poza nim, ale w związku z jego działalnością.

Odszkodowanie przysługuje zatem osobom, które uległy wypadkowi podczas żniw, zbioru owoców czy warzyw, transporcie towarów do skupu, ale też np. tym poszkodowanym, którzy zostali ranni podczas cięcia drewna na opał czy przewrócili się z powodu nierównej posadzki w budynku gospodarczym.

Warto nadmienić, że ubezpieczenie chroni też członków rodziny rolnika, również tych zamieszkujących z nim na terenie gospodarstwa.

Jeżeli uległeś wypadkowi który miał związek z gospodarstwem rolnym lub znasz osobę, która została w ten sposób poszkodowana – zgłoś się do nas, Kancelaria Excambium gwarantuje najwyższe odszkodowanie.

zgłoś szkodę!