Kto może się ubiegać?

Wypadki samochodowe są najczęstszą przyczyną poważnych obrażeń ciała, zagrażających życiu i powodujących trwałe inwalidztwo. Na drogach dochodzi również do wielu pomniejszych kolizji i potrąceń, w których również są osoby ranne.

Obowiązujące prawo pozwala na uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeniowego przez każdą osobą uczestniczącą w wypadku drogowym, o ile tylko nie była ona jego wyłącznym sprawcą – zgodnie z at. 436 w zw. z art. 436 kodeksu cywilnego.

napisz do nas!
Szczegóły
Opłata wstępna brak
System rozliczenia prowizja
Koszt od 20%
Reprezentowanie na etapie sądowym tak

Co mi przysługuje?

Osobie poszkodowanej przysługuje przede wszystkim zadośćuczynienie za krzywdę, przewidziane w art. 445 kodeksu cywilnego. Jest to świadczenie pieniężne mające zrekompensować negatywne następstwa wypadku spowodowane obrażeniami ciała i rozstrojem zdrowia. Przy miarkowaniu zadośćuczynienia, bierze się pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na rozmiar krzywdy – rodzaj i zakres obrażeń ciała, czas, przebieg i uciążliwość leczenia, dolegliwości bólowe, ograniczenia w samodzielności i normalnym funkcjonowaniu, konieczność rezygnacji z aktywności fizycznej, rozrywek. Z uwagi na brak jasno określonych kryteriów dotyczących wysokości tego świadczenia, na tym polu dochodzi do największej ilości nadużyć ze strony ubezpieczycieli, odszkodowania komunikacyjne na tym etapie zostają znacznie pomniejszone.

Oprócz zadośćuczynienia, poszkodowany ma prawo do zwrotu wszystkich kosztów poniesionych w związku z wypadkiem, na podstawie art. 444 § 1 kodeksu cywilnego. Są to przede wszystkim koszty leczenia i związane z leczeniem – czyli zakup leków czy środków opatrunkowych, wizyty lekarskie, dojazdy do placówek medycznych. W zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela wchodzą też koszty opieki nad osobą poszkodowaną, która z powodu obrażeń przejściowo straciła pełną samodzielność (np. z powodu unieruchomienia nogi w gipsie) czy inne koszty, takie jak dojazdy rodziny na odwiedziny w szpitalu.

Ubezpieczyciel odpowiada też za wszystkie szkody rzeczowe spowodowane wypadkiem. Najczęstszą szkodą rzeczową związaną z wypadkiem komunikacyjny jest oczywiście zniszczony samochód. Jednak jeżeli w wyniku wypadku zostały uszkodzone inne przedmioty – np. telefon, komputer przenośny, odzież, zegarek – to poszkodowany ma pełne prawo do odszkodowania z tego tytułu.

W przypadku poważnych obrażeń ciała, skutkujących niezdolnością do pracy lub stałym zwiększeniem potrzeb poszkodowanego, przysługuje również renta. Art. 444 § 2 przewiduje dwa jej rodzaje – rentę związaną z niezdolnością do pracy, rekompensującą utracone w związku z tym dochody, oraz rentę związaną ze zwiększonymi potrzebami poszkodowanego, mającą pokrywać ponoszone stale wydatki (np. na zakup lekarstw, opiekę etc.). Z uwagi na opór ubezpieczycieli uzyskanie renty w pełnej należnej wysokości jest często trudne i wymaga nawet drogi sądowej, jednak należy z pełną konsekwencją walczyć o to świadczenie, ponieważ jest ono długoterminowym zabezpieczeniem materialnym dla osób niezdolnych już do samodzielnego zarobkowania.

Odszkodowania komunikacyjne to zbiór powyższych roszczeń, dla Państwa dochodzimy je wszystkie, poczynając od zebrania dokumentacji, a na prowadzeniu sprawy sądowej kończąc.

Jeśli sprawca jest nieznany lub nie posiada ubezpieczenia?

Świadczenia odszkodowawcze po wypadku samochodowym przysługują również w sytuacji, gdy sprawca zdarzenia zbiegł i nie został odnaleziony, bądź też gdy jego pojazd nie był objęty ubezpieczeniem. W takiej sytuacji odszkodowania komunikacyjne wypłaca UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to instytucja powołana na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Fundusz odpowiada za szkody które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych objętych obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (samochody), a sprawca nie został ustalony. Również w przypadku, kiedy sprawca jest znany, ale nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia OC, można dochodzić roszczeń bezpośrednio od UFG. Jest to zazwyczaj szybsza i skuteczniejsza droga niż egzekucja zobowiązań bezpośrednio od nieubezpieczonego sprawcy.

Warto podkreślić, że odszkodowanie przysługuje nawet przy stosunkowo niewielkich lub nie pozostawiających trwałych następstw urazach, takich jak potłuczenia, nadwerężenia mięśni, skręcenia stawów. Warto zatem dochodzić przysługujących roszczeń nawet w pozornie błahych sprawach.

Odzyskujemy odszkodowania komunikacyjne dla Was!

Kancelaria Excambium pomaga osobom, które ucierpiały w wyniku takich zdarzeń. Podejmiemy się i skutecznie przeprowadzimy każdą sprawę. Uzyskamy odszkodowanie komunikacyjne nawet wtedy, gdy trwa jeszcze postępowanie karne lub sprawca jest nieustalony.

zgłoś szkodę!