Kto może się ubiegać?

Smutną prawdą jest fakt, że pracownicy często nie mogą liczyć na pracę w odpowiednich, gwarantujących bezpieczeństwo warunkach. Na polskich placach budowy, w fabrykach i stoczniach, innych zakładach i gospodarstwach rolnych codziennie dochodzi do wielu wypadków przy pracy, mających często tragiczne konsekwencje.

napisz do nas!
Szczegóły
Opłata wstępna brak
System rozliczenia prowizja
Koszt od 20%
Reprezentowanie na etapie sądowym tak

Odszkodowanie za wypadek w pracy przysługuje każdej osobie poszkodowanej w ten sposób, posiada ona prawo dochodzenia odszkodowania od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela, co często stanowi jedyny sposób na zapewnienie sobie godziwej egzystencji w razie utraty pełnej sprawności w wyniku wypadku. Ponadto niezależnie od roszczeń cywilnych, przysługuje im odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Odszkodowanie po wypadku w pracy - co mi przysługuje?

Duże zakłady pracy, prowadzące działalność produkcyjną lub budowlaną, polegające na wykorzystaniu maszyn, odpowiadają za szkody powstałe w związku z wypadkami przy pracy na podstawie tzw. zasady ryzyka, przewidzianej w art. 435 kodeksu cywilnego. Treść tego przepisu ułatwia dochodzenie roszczeń, pozwala bowiem otrzymać odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z działalnością takiego zakładu bez konieczności ustalania kto ponosi za nią winę, dzięki czemu można uniknąć długiego postępowania dowodowego.

Na podstawie przepisów o odpowiedzialności deliktowej, zawartych w kodeksie cywilnym (w szczególności art. 445 i art. 444 k.c.), poszkodowany może dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę, odszkodowania za wszystkie koszty i straty poniesione w związku z wypadkiem, a także renty. Wszystkie przysługujące z tytułu odpowiedzialności cywilnej świadczenia zostały szczegółowo opisane w dziale Wypadki Komunikacyjne i mają one również zastosowanie gdy miał miejsce wypadek w pracy odszkodowanie.

Sprawdź jak dostać odszkodowanie z ZUS

Oprócz świadczeń cywilnych od pracodawcy bądź jego ubezpieczyciela, poszkodowany w wypadku przy pracy ma również prawo do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, osoba poszkodowana ma prawo do jednorazowego odszkodowania w wysokości zależnej od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalanego przez lekarza orzecznika. Jeśli poszkodowany częściowo lub całkowicie utracił w związku z wypadkiem zdolność do pracy, przysługuje mu też renta.

Trzeba pamiętać, że odszkodowanie cywilne – od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela, oraz odszkodowanie ZUS, są od siebie zupełnie niezależne. Otrzymanie odszkodowania z ZUS nie wyłącza możliwości ubiegania się o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej, i vice versa. Zawsze warto i należy starać się o uzyskanie pełnej gamy przysługujących świadczeń.

Odzyskujemy odszkodowania za wypadki w pracy dla Was!

W związku z częstą niechęcią do współpracy pracodawcy, odszkodowanie za wypadek w pracy może być trudne do uzyskania. Pomagamy Poszkodowanym w uzyskaniu wszelkich przysługujących im świadczeń z tytułu odszkodowania za wypadek przy pracy, w tym również rentowych, zarówno z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jak i z ZUS.

zgłoś szkodę!

Strona jest widoczna pod następującymi hasłami:

  • odszkodowanie z zus
  • wypadek w pracy odszkodowanie
  • odszkodowanie zus
  • odszkodowanie za wypadek w pracy
  • zus odszkodowania

  • wypadek przy pracy odszkodowanie
  • odszkodowania zus
  • odszkodowanie za wypadek przy pracy
  • wypadek w pracy a odszkodowanie