Fundacja Pomocy Poszkodowanym Excambium dochodzi odszkodowań powypadkowych z ubezpieczeń OC, NNW oraz ubezpieczeń grupowych. W razie konieczności również bezpośrednio od osób fizycznych bądź prawnych nie objętych polisą ubezpieczeniową.

W przypadku ustalenia osoby odpowiedzialnej za zdarzenie możliwym jest uzyskanie odszkodowania powypadkowego oraz odszkodowania OC za poślizgnięcie na oblodzonych schodach. Upadek na nierównym chodniku. Pogryzienie przez psa. Pobicie. Upadek z drabiny. Wypadek dziecka w szkole. Pobyt w szpitalu. Do tego typu zdarzeń dochodzi codziennie, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że może dostać za nie odszkodowanie powypadkowe.

Jednak skąd możemy mieć pewność, że w tym akurat przypadku należy się nam odszkodowanie?

napisz do nas!
Szczegóły
Opłata wstępna brak
System rozliczenia prowizja
Koszt od 20%
Reprezentowanie na etapie sądowym tak

Często spotykane rodzaje wypadków, za które możesz uzyskać odszkodowanie OC

Z naszej praktyki wynika, że do nieszczęśliwych wypadków bardzo często dochodzi w miejscach, które nie są utrzymane w stanie gwarantującym bezpieczeństwo. Najczęściej są to tereny dostępne publicznie, takie jak chodniki, schody etc. W takim przypadku poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie powypadkowe z OC osoby odpowiedzialnej za dane miejsce.

Upadek na chodniku

Jeśli nawierzchnia chodnika nie była utrzymana w odpowiednim stanie, tj. płyty chodnikowe były obluzowane lub posiadały znaczne ubytki, to odpowiedzialność za wypadek leży po stronie instytucji lub osoby odpowiedzialnej za jego utrzymanie. Najczęściej będzie to zarządca drogi, zwykle gmina lub jej jednostka organizacyjna. W przypadku gdy do zdarzenia doszło na drodze osiedlowej lub prywatnej posesji, odpowiadać będzie np. spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Zadośćuczynienie oraz odszkodowanie za wypadek powinno zostać wypłacone z polisy OC sprawcy wypadku, co ułatwia dochodzenie roszczeń.

Upadek na oblodzonym lub śliskim fragmencie drogi

Jest to sytuacja analogiczna jak w poprzednim przypadku. Za utrzymanie zimowe chodników odpowiada ich zarządca bądź właściciel nieruchomości, do której dany chodnik przylega. W przypadku, gdy droga (chodnik) nie jest odśnieżona i utrzymana w stanie umożliwiającym bezpieczne poruszanie się, to za ewentualne wypadki ponosi odpowiedzialność deliktową osoba odpowiedzialna za jej stan. Często osoby prywatne nie posiadają wykupionej polisy OC i dochodzenie odszkodowania powypadkowego od osób fizycznych może być z tego powodu utrudnione.

Zazwyczaj za niefortunny wypadek przywykliśmy obwiniać samych siebie. Jednak jeśli już doszło do wypadku warto zastanowić się, czy miejsce, w którym do niego doszło było odpowiednio zabezpieczone. Czy klatka schodowa starej kamienicy, w której doszło do wypadku była wyposażona w poręcz? Czy podłoga sklepu, na której straciliśmy równowagę i upadliśmy była śliska? Nie bójmy się starać o odszkodowania powypadkowe.

Jeśli wciąż nie jesteś pewien czy przysługuje Ci odszkodowanie za wypadek zapytaj o to nas, nie pobieramy opłat za konsultacje.

Odszkodowania powypadkowe z ubezpieczeń NNW i OC.

Odszkodowanie powypadkowe możemy uzyskać również dzięki ubezpieczeniu typu NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), a także dzięki ubezpieczeniu grupowemu. Ubezpieczenie grupowe nie musi być nasze, możemy być objęci ubezpieczeniem grupowym członka rodziny. Odszkodowanie powypadkowe z ubezpieczenia NNW lub grupowego możemy dostać za konkretne zdarzenia ujęte w warunkach ogólnych ubezpieczenia. Zazwyczaj należą do nich wszelkiego rodzaju złamania, obrażenia skóry, uszkodzenia układu ruchowego, nerwowego, pobyt w szpitalu i wiele innych - szczegółowo ujętych w warunkach każdego ubezpieczenia grupowego lub NNW.

Co robić, gdy dojdzie do wypadku?

Jeśli już doszło do wypadku i mamy podejrzenia, że nie była to wyłącznie nasza wina, to warto zadbać o kilka rzeczy, które ułatwią nam w przyszłości uzyskanie odszkodowania po wypadku:

  • najważniejszą z nich jest uzyskać potwierdzenie, że do takiego wypadku doszło, np. poprzez wezwanie policji lub straży miejskiej, która sporządzi notatkę - protokół, który będzie mógł później zostać wykorzystany jako dowód w uzyskiwaniu powypadkowego odszkodowania;
  • jeśli w pobliżu byli świadkowie, możemy poprosić ich o dane osobowe lub numer telefonu, potwierdzenie osób trzecich również może przekonać „oporne” towarzystwa ubezpieczeniowe do wypłacenia odszkodowania powypadkowego, zeznania świadka są też dowodem bardzo wysoko ocenianym przez sądy;
  • dobrym pomysłem jest wykonanie zdjęć np. telefonem komórkowym, jeśli nie jesteśmy w stanie to należy poprosić o to bliskich. W przypadku oblodzonego chodnika lub błota w alei między półkami sklepowymi, takie zdjęcie utrwali obraz stanu nawierzchni w momencie w którym doszło do zdarzenia;
  • podczas udzielania pomocy lekarskiej (np. na SOR czy później przez lekarza specjalistę) należy jasno powiedzieć lekarzowi w jakich okolicznościach doszło do danego uszczerbku zdrowia i zadbać, aby taki zapis pojawił się w treści wywiadu zapisywanej przez lekarza;
  • po przez szok często od razu po wypadku nie odczuwamy jego skutków, dopiero po kilku godzinach, a czasem nawet dniach możemy zauważyć jego konsekwencje, w takich przypadkach należy nie lekceważyć zauważonych objawów i niezwłocznie udać się do lekarza. Podjęcie leczenia jest praktycznie niezbędne jeśli chcemy mieć szanse na otrzymanie odszkodowania za wypadek;
  • należy pamiętać, aby zbierać wszelkiego rodzaju rachunki za lekarstwa czy np. za dojazdy taksówką do lekarza.

Odzyskujemy odszkodowania powypadkowe dla Was!

Nie ważne czy dopiero co uległeś wypadkowi, czy też już sam od pewnego czasu starasz się o odszkodowanie OC, nasza Fundacja podejmuje się prowadzenia takich spraw niezależnie od okoliczności i skomplikowania. Przeprowadzamy pełne postępowanie niezbędne dla identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za wypadek i zgromadzenia materiału dowodowego. Sprawy naszych Klientów prowadzimy również na etapie postępowania sądowego.

zgłoś szkodę!