Wszyscy liczymy na to, że w szpitalu, poradni czy innej placówce medycznej uzyskamy pomoc na najwyższym poziomie, a leczenie będzie przebiegało w zgodzie z najlepszą wiedzą i światowymi standardami.

Niestety, często dochodzi do błędów lekarskich, których konsekwencje mogą być odczuwalne przez całe życie. Należą do nich m.in. pomyłki i przeoczenia w diagnostyce, zakażenia bakteryjne, nieprawidłowy dobór leków, błędnie wykonane zabiegi. Z ich następstwami i powikłaniami możemy się zmagać przez bardzo długi czas.

napisz do nas!
Szczegóły
Opłata wstępna brak
System rozliczenia prowizja
Koszt od 20%
Reprezentowanie na etapie sądowym tak

Kiedy dochodzi do błędu w sztuce lekarskiej?

Za błąd w sztuce lekarskiej uważa się naruszenie reguł postępowania zawodowego, które w konkretnym przypadku, na podstawie doświadczeń nauki i praktyki, nakazują konkretne zachowanie lekarza. Pacjent, który padł ofiarą błędu lekarskiego może otrzymać odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Niewłaściwa diagnoza

Rodzajem błędu w sztuce lekarskiej jest błąd diagnostyczny, który polega na postawieniu przez lekarza niewłaściwej diagnozy. Ocena, czy dane zachowanie lekarza należy zakwalifikować jako błąd w sztuce, należy zawsze do biegłego lekarza danej specjalności. Tylko biegły posiadający wiedzę specjalistyczną jest w stanie ocenić, na ile postępowanie lekarza było niewłaściwe z regułami postępowania obowiązującymi w tym zawodzie, i jaki wpływ miało na postawienie błędnej diagnozy lub spowodowanie uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Odpowiedzialność lekarza będzie wyłączona wówczas, gdy dochował należytej staranności lub był ograniczony stanem wiedzy medycznej. W takiej sytuacji nawet błędna diagnoza nie może stanowić podstawy odpowiedzialności lekarskiej.

Jedynie obiektywna niewłaściwość postępowania lekarza może prowadzić do postawienia mu zarzutu popełnienia błędu lekarskiego.

Co istotne, lekarz ma obowiązek zawsze postępować z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy lekarskiej, jednak co do zasady nie odpowiada za wystąpienie określonego efektu (np. wyleczenie chorego), lecz tylko za przedsięwzięcie wszelkich możliwych czynności, które są w danej sytuacji możliwe. Niewłaściwość zachowania lekarza może zatem wynikać również z zaniechania, np. pominięcia koniecznych do postawienia właściwej diagnozy badań, zaniechania przeprowadzenia właściwego wywiadu z pacjentem, brak zweryfikowania wyników badań.

Odzyskujemy odszkodowania za błędy medyczne dla Was!

Aby uzyskać odszkodowania za błędy lekarskie często niezbędna jest specjalistyczna wiedza, nie tylko z zakresu prawa, ale również i medycyny. Kancelaria Excambium oferuje pomoc osobom, które ucierpiały w wyniku błędów medycznych. W skład naszego zespołu wchodzą osoby posiadające wiedzę medyczną i doświadczenie w podobnych przypadkach, co pozwala nam na skuteczne i profesjonalne dochodzenie odszkodowań za błędy lekarskie.

Jeśli nie jesteś pewny czy w twoim przypadku doszło do błędu w sztuce lekarskiej, zadzwoń lub napisz do nas, udzielimy bezpłatnej specjalistycznej konsultacji.

zgłoś szkodę!