Staramy się, aby nasze dziłania charakteryzowały trzy poniższe zasady.

Pomagać poszkodowanym

Kancelaria Excambium stawia sobie za cel pomoc osobom poszkodowanym w dochodzeniu przysługujących im świadczeń. Chcemy uświadamiać Poszkodowanych o przysługujących im prawach i wspierać w konfrontacji z dysponującymi sztabem prawników i machiną biurokratyczną ubezpieczycielami czy ZUS.

Działać "fair play"

Oferujemy profesjonalną, kompleksową pomoc na jasnych, uczciwych i z góry określonych zasadach. Nie stosujemy nieetycznych metod pozyskiwania klienta, nie ukrywamy w treści umów niekorzystnych postanowień ani dodatkowych opłat. Na bieżąco, w czytelny i zrozumiały sposób informujemy o przebiegu postępowania. Zależy nam, aby poszkodowany był zadowolony zarówno z osiągniętego przy naszym wsparciu rezultatu, jak i z kształtu współpracy z nami.

Propagować wiedzę prawniczą

Dążymy również do zwiększenia świadomości prawnej poszkodowanych i ubezpieczonych. Prowadzimy społeczne akcje informacyjne, udostępniamy porady i udzielamy konsultacji dotyczących wszelkich problemów, przed jakimi może stanąć osoba starająca się o rekompensatę szkody.