PORADY

Kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada

Jedną z najczęściej stosowanych przez ubezpieczycieli metod służących zniechęcaniu Poszkodowanych do dochodzenia należnych im roszczeń jest zwyczajne ignorowanie – brak odpowiedzi na pisma, maile, telefony. Jest to metoda prosta i nie wymagająca żadnego wysiłku, a przy tym często niezwykle skuteczna.
Co zatem zrobić, kiedy w kontakcie z ubezpieczycielem natrafiamy na mur milczenia?

Rozmowa z likwidatorem

nieodbieranie telefonuPierwszym i najszybszym sposobem jest bezpośredni kontakt z likwidatorem, czyli pracownikiem firmy ubezpieczeniowej prowadzącym naszą sprawę. Jeżeli już uda się porozmawiać z kompetentną osobą, zwykle przynosi to oczekiwany skutek. Oczywiście często trudno uzyskać numer telefonu do likwidatora – niektóre towarzystwa traktują takie informacje jako najpilniej strzeżony sekret. Dlatego, jeśli jednostka prowadząca sprawę znajduje się blisko naszego miejsca zamieszkania, warto udać się tam osobiście. Jeśli już uda nam się pomówić z likwidatorem, to prawie na pewno postępowanie nabierze tempa. Jeśli kontakt z likwidatorem się nie powiedzie albo nie da oczekiwanych rezultatów, konieczne zwykle będzie skorzystanie z bardziej formalnych środków. Istnieją dwie instytucje państwowe, które mogą udzielić nam pomocy – są to Rzecznik Ubezpieczonych i Komisja Nadzoru Finansowego.


Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik nie ma co prawda kompetencji do karania firm ubezpieczeniowych, jednak na jego wystąpienia zawsze udzielają oni odpowiedzi. Nawet, jeżeli interwencja Rzecznika nie przyniesie pozytywnego rozstrzygnięcia, przynajmniej dowiemy się w ten sposób, jakich argumentów ubezpieczyciel używa aby uchylić się od ciążących na nim zobowiązań.

Komisja Nazdoru Finansowego

KNF ma już możliwość nakładania na ubezpieczycieli kar, jeżeli stwierdzi naruszenie w postępowaniu likwidacyjnym obowiązujących przepisów. Co istotne, takim naruszeniem jest również brak ustosunkowania się do roszczeń zgłaszanym przez poszkodowanego, czyli właśnie ignorowanie opisane na początku tego tekstu. Zainteresowanie sprawą KNF jest zatem bardzo skutecznym sposobem nakłonienia ubezpieczyciela do działania. Niestety, często niejako w odwecie ubezpieczyciele wprawdzie podejmują kontakt z poszkodowanym, ale co do zasady odrzucają roszczenia, nawet gdy są one w oczywisty sposób zasadne.

Droga sądowa

W takiej sytuacji pozostaje droga sądowa. Rozstrzygnięcia procesowe są wiążące i ubezpieczyciel nie może uchylić się od ich realizacji. Niestety, procesy potrafią być bardzo długotrwałe i kosztowne – często jest to jednak jedyny pewny sposób wyegzekwowania należnych świadczeń.

Maciej Gwarek

PORADY