Każdą powierzoną nam sprawę prowadzimy kompleksowo, od początku do końca. Nie ograniczamy się do występowania w imieniu poszkodowanego przed ubezpieczycielem czy sądami – gromadzimy materiał dowodowy, przygotowujemy pełną dokumentację, na każdym etapie pozostajemy w kontakcie z klientem.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za wynik naszych działań. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani zaliczek. Wysokość naszego wynagrodzenia jest uzależniona od wyniku sprawy jeżeli nie osiągniemy pozytywnego rezultatu, sami ponosimy pełne koszty. Nasz klient, powierzając nam swoją sprawę, nie ponosi żadnego ryzyka finansowego – wszystko bierzemy na siebie.

Nie rezygnujemy ze spraw trudnych ani długotrwałych. W przypadku odrzucenia roszczeń przez ubezpieczyciela zawsze składamy pozew do sądu, za co oczywiście również nie pobieramy opłaty.