Rozliczamy się z Klientem z każdej otrzymanej kwoty, nie czekamy do końca postępowania.

Z naszymi Klientami rozliczamy się w systemie prowizyjnym. Kwota pobieranego wynagrodzenia jest ściśle uzależniona od wysokości uzyskanego odszkodowania oraz od szczegółów dotyczących danej spraw. Z każdego rodzaju spraw pobierana jest inna prowizja, szczegóły widoczne na poniższej tabeli są jedynie stawkami przybliżonymi. Każda sprawa podlega indywidualnej wycenie.

Rodzaj szkody Pobierana prowizja
Wypadki komunikacyjne – obrażenia ciała 20%
Wypadki komunikacyjne – szkody majątkowe 30-40%
Wypadki przy pracy 20-40%
Urządzenia przesyłowe 20-40%
Za błędy lekarskie 30-40%
Inne zdarzenia do negocacji