Kto może się ubiegać?

Na wielu gruntach należących do osób prywatnych znajdują się słupy energetyczne bądź inne urządzenia przesyłowe (takie jak rurociągi), często postawione jeszcze w czasach PRL. Właściciele tych gruntów najczęściej nie uzyskują żadnego wynagrodzenia za zajęty teren, a do tego ponoszą dodatkowe koszty, związane np. z dodatkowymi trudnościami w prowadzeniu gospodarki rolnej.

Co mi przysługuje?

Osoby, na których ziemi stoją urządzenia przesyłowe, są uprawnione do wynagrodzenia z tego tytułu, a także do odszkodowania za dotychczasowe bezumowne zajmowanie gruntu. Co istotne, nawet jeśli urządzenia zostały zbudowane wiele lat temu, ich obecny właściciel nie może powołać się na zasiedzenie – zakłady energetyczne i podobne firmy nie istniały przed 1989 rokiem, więc termin 20 lub 30 lat jeszcze nie minął.

Wartość należnego odszkodowania jest zróżnicowana, jednak często sięga wielu tysięcy złotych. Zdecydowanie więc warto dochodzić swoich praw.

Zapraszamy do współpracy

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów, na których ziemi znajdują się urządzenia przesyłowe, pomagając uzyskać należne świadczenia. Pomagamy również przy zawieraniu umów dotyczących służebności przesyłu. Tak jak i w innych sprawach, prowadzimy postępowanie zarówno na etapie polubownym, jak i przed sądem.

zgłoś szkodę!